Česky

V JAROSPOLU VĚDÍ, JAK PRODLOUŽIT KYNUTÍ A USPOŘIT ENERGII

V JAROSPOLU VĚDÍ, JAK PRODLOUŽIT KYNUTÍ A USPOŘIT ENERGII
25.6.2014

Ve školícím a technickém středisku firmy JAROSPOL Technology s.r.o. (dále jen JAROSPOL), ve spolupráci se společností REVENT a NAMI-TECH, proběhl dne 18. 6. 2014 strojně-technologický seminář na téma prodloužené kynutí a úspora elektrické energie. Představen byl nový model stopkynárny REVENT se systémem FLEXBAKER. Při praktické ukázce mohli pozvaní hosté vidět, jak zařízení pracuje a jaké má výsledky. Během semináře byl představen systém ELTRICK, který dokáže uspořit 30% elektrické energie pece nebo kynárny při zachování všech výkonnostních parametrů a životnosti.

PRODLOUŽENÉ KYNUTÍ

Kynutí výrazně ovlivňuje výsledek pečení a také technologický proces výroby. Zařízení označované jako “stopkynárna” umožňuje řídit celý proces kynutí v závislosti na čase, teplotě a vlhkosti. Pekař si může připravit ozázené vozíky např. v odpoledních hodinách a druhý den ráno je odpéct. Systém FLEXBAKER navíc disponuje funkcí, která umožnuje udržet již nakynuté výrobky po několik hodin připravené k okamžitému pečení. Zařízení je vhodné pro zásobování vlastních obchodů a následném pečení na prodejně nebo pro flexibilní využití výrobních kapacit v pekárně.

Pro účely praktické ukázky na semináři bylo připraveno těsto na rohlíky s teplotou okolo 25°C. Osázený vozík byl vložen do stopkynárny REVENT večer před seminářem ve 20.30h a vyjmut druhý den dopoledne v 10.30h. Zpracované a vytvarované těsto tedy “odpočívalo” na plechu 14 hodin než bylo vloženo do pece. Po upečení nevykazovalo pečivo žádné známky snížení kvality oproti klasickému způsobu kynutí.

Prodloužené kynutí lze na uvedeném zařízení řídit pomocí nastavení na dotykovém ovládacím panelu. Každý průběh funkce lze nastavit v široké škále v závislosti na teplotě, vlhkosti a času. Konečný výsledek je tedy plně v rukou obsluhy. Teplotní rozsah zařízení je -10°C až +45°C, vlhkost 60 až 95% RH. Zařízení lze použít nejen jako automatickou kynárnu s mrazením a chlazením, ale také jako klasickou kynárnu nebo chladící/mrazící zařízení. 

Flexbaker

1) Zamrazení
0°C až -10°C / 1 až 3h /Lze nastavit jak dlouho má zařízení udržovat nastavenou teplotu nebo po jakou dobu se má teplota na nastave- nou hodnotu postupně snižovat.

2) Skladování
-2°C až +5°C / Délka skladování je automaticky nastavena v závislosti na nastaveném času ukončení celého procesu.

3) Regenerace a kynutí
Regenerace: od teploty skladování až +20°C, vlhkost 70 až 95% RH / 2 až 4h / Funkce regenerace postupně zvyšuje teplotu na nastave- nou hodnotu, která je dosažena až po uplynutí nastaveného času. Kynutí: +15°C až +35°C, vlhkost 70 až 95% RH / 10m až 2h

4) Flexbaker
Doplňující funkce, která může nebo nemusí být využita. Vhodné pro zásobování vlastních obchodů a následném pečení na prodejně nebo pro flexibilní využití výrobních kapacit v pekárně. Udržení nakynutého těsta až po dobu 8h v závislosti na produktu.

5) Zachlazení
+3°C až +8°C / 1 až 3h

6) Transport
Převoz v chladícím voze.

7) Připravenost pro upečení 

ÚSPORA ENERGIE

Na semináři byl pekařům poprvé představen systém Eltrick pro úsporu elektrické energie. Eltrick je přidružený technologický systém určený pro snižování spotřeby elektrické energie u vybraných zařízení, vhodných především pro topení a ohřev vody pomocí elektrické energie. Byl vyvinut v České republice a je založen na chráněné a certifikované technologii speciálního rezonančního obvodu. Jeho přednostmi jsou vysoká úspora, rychlá investiční návratnost a dlouhá životnost. Při rovných podmínkách a zachování stávajícího výkonu se pohybuje úspora na el. energii v rozmezí 15 – 40 %.

Zařízení je již odzkoušeno v provozu na starší peci Revent a výsledky jednoznačně potvrdili úsporu energie o 30%, přičemž návratnost investice je vypočítána na 16 měsíců. U nových pecí je návratnost ještě kratší. Porovnáme-li rozdíl investice mezi pecí na plyn včetně komínů a na elektřinu, může být u rotační pece v průměru okolo 150.000,- Kč v neprospěch plynové pece. Snížením spotřeby elektřiny o 30% se náklady na energii přibližují plynu. Vyšší náklady na údržbu, stupeň nebezpečí a poruchovost u plynového zařízení jsou dalšími argumenty, proč se rozhodování mezi plynem a elektřinou náhle změní ve prospěch elektřiny. Systém Eltrick lze bez nadsázky považovat za převratnou novinku, která změní naš stávající pohled na ohřev elektřinou o 180°. Při současných obchodně-politických soubojích na světovém trhu s plynem a ukázkou toho, jak může být plyn nestabilním a vyčerpatelným zdrojem energie, přišel Eltrick ve správnou chvíli.

JAROSPOL zařadil systém Eltrick do svého portfolia produktů a bude tento systém dodávat jako příslušenství k novým i starším pecím a kynárnám.

Na semináři JAROSPOL převedl, že dokáže techniku pro pekaře nejen vyrobit, odprezentovat a dodat, ale že jí skutečně rozumí, umí s ní pracovat a nastavit všechny parametry a technologické postupy k docílení požadovaného výsledku. Podrobné informace o nabídce společnosti získáte na adrese info@jarospol.com


Další novinky

Další pec od Bongardu prošla EvOlucí - představujeme nové Soleo EvO

Měla to být premiéra na Salimě v dubnu, tak alespoň tímto způsobem vám představujeme nové Soleo EvO od Bongardu. Mrkněte na video i na stránku produktu. Tahle doposud nejprodávanější francouzká pec v česku je novým modelem vážně o kus dál... Kdo ji bude mít první?

Celá novinka

Pozvánka na veletrh SALIMA / MBK - ZRUŠENO!

Termín veletrhu byl kvůli koronaviru zrušen a přeložen na listopad.. Těšit se můžete na českou premiéru nové pece BONGARD Soleo EVO. Jedná se o modulární koncepci elektrické etážové sázecí pece se sálavým teplem. Předchozí model byl velmi úspěšný a peče v několika řemeslných pekárnách po celé ČR. K vidění budou naše kynárny WETBOX a klimatizátory CLIMATROP a v dnešní době velmi žádané stopkynárny BONGARD BFM.

Celá novinka
Všechny novinky