Česky

Koncept PANEOLIT

paneolit prodejna

Jste podnikaví a chtěli byste si otevřít vlastní malou řemeslnou pekárnu s prodejnou? 

Každý začátek je těžký a riskatní. Proč vymýšlet vše od začátku metodou „pokus-omyl“, když můžete rozjet vlastní podnikaní pod již zavedenou značkou a sdílet tak výhody společného marketingu a know-how. Ve formě franchisingu je to možné a návratnost investice je rychlejší. Vše co k tomu potřebujete je nadšení, odhodlání a minimální investiční kapitál. 

KDYŽ V TOM NECHCETE BÝT SAMI 

S kompletní realizací, vybavením, technologiemi, financováním a zaškolením vám rádi pomůžeme tak, aby vaše podnikání bylo úspěšné. 

Co je Franchising?

Franchisingem [fren-čáj-zing] se rozumí dlouhodobá smluvní spolupráce mezi nezávislými podnikateli – poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a odběratelem franchisingu (franchisantem) – na základě které franchisor předává franchisantovi znalosti o vedení firmy a propůjčuje mu svou obchodní značku. 

Je to systém marketingu produktů, služeb a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými podniky – franchisorem a franchisantem – v rámci které franchisor poskytuje svým franchisantům určitý nárok, ale rovněž je zavazuje k povinnosti provozovat činnost v souladu s koncepcí franchisingu. Tento nárok opravňuje každého franchisanta, výměnou za bezprostřední anebo zprostředkované finanční služby, k využívání obchodního názvu, ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, obchodních a technických metod, systémů procedurálních a jiných vlastnických průmyslových nebo intelektuálních práv, při zajištění stálé obchodní a technické pomoci, v rámci a na období trvání písemné franchisové smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi oběma stranami. Samotný pojem „to franchise” znamená udělit povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v určité oblasti jednou firmou firmě jiné.

paneolit výroba

Koncept PANEOLIT je řešení jak začít relativně snadno a rychle podnikat v již vyzkoušeném konceptu řemeslného pekařství. Franchisorem je naše partnerská společnost PANEOLIT s.r.o.

Výhody konceptu:

  • rychlý start a nižší riziko,
  • originální a atraktivní výrobky,
  • žádné noční směny,
  • žádný rozvoz a logistika,
  • snadné a přehledné pracovní procesy, 
  • společný marketing a know-how,
  • sdílený systém HACCP, BOZP a PO.
  • pomoc při hledání a školení pracovní síly.

Více informací:

Prospekt Konceptu PANEOLIT ke stažení zde

tel.: +420 606 874 538

Nechte si zaslat náš tištěný katalog